Register och dataskyddsprinciper

EU: s dataskyddsdirektiv trädde i kraft den 25 maj 2018. IF Femmans skidsektion upprätthåller ett medlemsregister till vars innehåll endast klubbens styrelse har tillgång och vid behov personer godkända av styrelsen. Skidsektionens medlemsregister samt all annan information relaterad till verksamheten lagras i skidsektionens egen Google Drive. Kommunikationen till medlemmar sker via privata Whatsapp grupper. All information hanteras konfidentiellt och kommer inte att delas eller användas för något annat syfte än föreningens aktiviteter. Personlig information tas bort från registren på begäran eller när man lämnar föreningen.

Om du vill få din information borttagen från registret så bör du skicka ett e-postmeddelande till skistyrelse@gmail.com. Markera meddelandet med ”Ta bort personlig information”.

Genom att delta i tävlingar som anordnas av IF Femmans skidsektion, godkänner du att ditt namn kommer att publiceras i tävlingsresultaten och att ditt namn inte kan tas bort från resultatarkivet i efterhand.