Hederspriser

Hovisepäts vandringspris utdelas vid säsongavslutningen till herråkare, alla åldersklasser beaktas, för framgångar i mästerskapstävlingar (FM, ST, FSSM, ÖIDM) tillfaller den som först får tre inteckningar.

2000 Klas West
2001 Torbjörn Lall
2002 Klas West
2003 Torbjörn Lall
2004 Torbjörn Lall (behåller pokalen)

Nytt pris samma kriterier

2005 Torbjörn Lall
2006 Torbjörn Lall
2007 Victor Lövdahl
2008 Victor Lövdahl
2009 Victor Lövdahl (behåller pokalen)
2010 Victor Lövdahl
2011 Hugo Villför
2012 Victor Lövdahl
2013 Robin Sundsten
2014 Victor Lövdahl (behåller pokalen)

Nytt pris samma kriterier

2015 Robin Sundsten
2016 Robin Sundsten
2017 Robin Sundsten

Nytt pris samma kriterier


Margot Vests vandringspris utdelas vid säsongavslutningen till damåkare, alla åldersklasser beaktas, för framgångar i mästerskapstävlingar ( FM, ST, FSSM, ÖIDM) tillfaller den som först får tre inteckningar.

2000 Ann-Louise Hjort
2001 Anna-Kajsa Lall
2002 Anna-Kajsa Lall
2003 Anna-Kajsa Lall (behåller pokalen)

Nytt pris samma kriterier

2004 Sara Rönnqvist
2005 Anna-Kajsa Lall
2006 Anna-Kajsa Lall
2007 Sara Rönnqvist
2008 Sofi Lövdahl
2009 Anna-Kajsa Lall(behåller pokalen)

Nytt pris samma kriterier

2010 Sofi Lövdahl
2011 Alexandra Enlund
2012 Elin Lövdahl
2013 Sofie Lövdahl
2014 Alexandra Enlund
2015 Alexandra Enlund
2016 Erica Storbacka
2017 Linnea Henriksson


Leif Hjorts vandringspris utdelas vid säsongavslutningen, till dam- eller herråkare i klasserna 10-21 för bästa tävlingsprestation eller tävlingsresultat under säsongen. Priset vandrar i 10 år, 2002-2012 och tillfaller den som fått flest inteckningar.

2002 Ann-Louise Nyback
2003 H12 Stafettlag: Peter Sundelin, Otto Sund, Victor Högholm, Tony Bäck
2004 Anna-Kajsa Lall
2005 H18 Stafettlag: Patric Hjort, Torbjörn Lall, Simon Näsman, Mathias Hall
2006 Victor Lövdahl
2007 Victor Lövdahl
2008 Fanny Lindal
2009 Jennifer Klemets
2010 Amanda Backman
2011 Victor Lövdal (behåller pokalen)


Radio Vaasas/God kamrat vandringspris tillfaller bästa kamrat.

2003 Nadja Brännbeck
2004 Tony Bäck
2005 Jannica Engman
2006 Anton Ivars
2007 Amanda Backman
2008 Andre Norren
2009 Anna Korpisaari
2010 Lina & Lycke Karlsson
2011 Alex Svartsjö
2012 Victor Willför
2013 Julia Lönnberg
2014 Lucas Finskas
2015 Oskar Skoglund
2016 Amanda Backman
2017 Anton Damlin

2021 Josephine Sundqvist
2022


Skidsektionens vandringspris

2009 Hugo Villför, för goda tävlinsprestationer
2010 Mårten Lövdahl & Ben Antell, för goda tränar prestationer
2011 Patric Kronberg, för träningsflit och framgångar i tävlingar
2012 Amanda Backman,Jennifer Klemets,Elin Lövdal,Alexandra Enlund,Rebecca Paxal
2013 Niklas Sundström
2014 Niklas Sundström, Alex Svartsjö, Robin Sundsten
2015 Jennifer Antell, för träningsflit och goda framgångar i tävlingar
2016 P18 FM-stafett lag, Hannes Holmback, Niklas Sundström, Robin Sundsten
2017 D20 FM stafett, lag Erica storbacka, Linnea Henriksson, Alexandra Enlund

2021 Isak Finskas, Noah Sjöblom (6. plats U-FM parsprint)
2022


Goda framsteg tilldelas en pojk(e/ar) och en flick(a/or) för goda framsteg.

2006 D10 Stafettlaget i DM
2006 Mattias Lång
2007 Alexandra Enlund
2007 Nicklas Sundström
2008 Jennifer Antell
2008 Jonas hjort
2009 Erika Storbacka
2009 Andre Norren
2009 Jonatan Klemets
2009 Ove Niemistö
2009 Simon Lund
2010 Moa Pått
2010 William Antus
2011 Rebecca Paxal
2011 Robin Sundsten
2012 Linn Sund
2012 Hannes Holmback
2013 Alex Svartsjö
2013 Ida Antus
2014 Patrik Tallbäck, Malin Ivars, Julia Lönnberg, Linnea Backman
2015 Emil Sundell, Felicia Lindström, Celina Hildén
2016 Christian Hildén, Pamela Sundsten, Emma Korhonen
2017 Wilma Hjerpe, Hannes Sundell


ML-Pokalprint

  • 20xx tidigare år updateras snart
  • 2020 Isak Finskas
  • 2021 Noah Sjöblom (8. plats HS ski-cross)
    2022

 

Mårtens Pokal

  • 20xx tidigare år updateras snart
  • 2020 Emma Korhonen
  • 2021 Linda Hyöty (7. plats U-FM D17)
    2022

 

Hiihtoliittos hederspris

2011 Bengt Beijar, för insats för genomförandet av FM-tävlingarna
2012 Sofie Lövdahl, FM – Silver och Guld
2013 Hannes Holmback
2014 Alexandra Enlund, Elin Lövdahl, Jennifer Klemets
2015 H16 stafett lag, Anton Damlin, Alex Svartsjö, Robin Sundsten
2016 D20 FM stafett, lag Erica storbacka, Elin Lövdahl, Alexandra Enlund
2017 H18, FM Stafett Alex Svartsjö, Anton Damlin, Robin Sundsten


FM 2011 hederspris

2011 Jan-Ove Ingo, för insats för genomförandet av FM-tävlingarna
2016 Niklas Enlund, för uppoffrande föreningsarbete