Organisation

Orienteringssektionens styrelse

 

Ordförande

Kassör

Sekreterare

Jan Torrkulla
torrkullaj(at)gmail.com
040 7788753
Ida Bäckström
olkassor(at)femman.fi
040 3518978
Mikael Nordman
mikael.nordman(at)idrott.fi
050 3370401

Medlemmar

Eija Blomqvist
eija_blomqvist(at)hotmail.com
044 697398
Niklas Enlund
nicke(at)enlund.fi
0500 568 330
Susanna Finskas
sfinskas(at)gmail.com
050 3161459
Christoffer Granholm
cgranholm(at)gmail.com
050 5964383
Andreas Hall
ahall0407(at)gmail.com
050 4915559
Anette Möuts
anette.mouts(at)gmail.com
050 3545926
Fredrik Backman

Utskott

 Arrangörs- och kartutskottet
 • Ge förslag till tävlingsplats samt banläggare och tävlingsledare för föreningens tävlingar
 • Ansöka om tävlingar via SSL
 • Representera föreningen i Kvarkenträffsamarbetet
 • Ge förslag till nya kartor samt handha och organisera revideringen av kartorna
 • Söka om kartbidrag från kommuner, FSO samt SSL i samråd med styrelsen
 • Göra upp en långsiktig strategi för föreningens kartproduktion
Träningsutskottet
 • Planera föreningens träningskalender samt utse ansvariga och teman.
 • Fungera eller utse UK till alla lagtävlingar samt uppgöra förslag till uttagningskriterier
 • Representera föreningen vid kontakter med andra föreningar gällande gemensam träningsverksamhet
 • Organisera vinterns gemensamma långlänkar samt helgläger och andra läger
 • Utse och organisera systemet med åldersgruppledare
 • Ge förslag till pristagare vid årsavslutningen
Nybörjarutskottet
 • Handha ansvaret och organisera föreningens nybörjarverksamhet
 • Samordna träningarna för nybörjarna med föreningens andra träningar
 • Handha ansvaret för föreningens och distriktets ekorrstigsverksamhet
 • Ge förslag till pristagare vid årsavslutningen

Skärmträffen & firmaliga: Eija Blomqvist
Karttryckning: Niklas Enlund
Representant i FSO:s styrelse: Niklas Enlund, Jan Torrkulla
Representant i Femmans styrelse: Pernilla Tunis & Hasse Sund
Torsdagsgympa: Peter Wik, Susanna Finskas

Webmasters
Peter Sundelin
peter.sundelin(at)outlook.com
050-3434508
Otto Sund
otson_91(at)hotmail.com
044-2573300
Niklas Enlund
nicke(at)enlund.fi
0500-568330