Tävlingsinbjudan

Tävlingsinbjudan

Klasser och avgifter:

H/D21A, H35-H85, D35-75
H/D12, H/D14, H/D16, H/D18, H/D20

H/D12-H/D14 10 €
H/D16-20 13 €
H21-85/D21-75 17 €

Även motionsbanor; A-, B- och en lätt C-bana, anmälan på plats 12 €. Emit hyra 5 €.

Anmälningar:

Anmälningar bör vara inne senast söndag 3.9.klo 24.00
Efteranmälan (dubbel anmälningsavgift) senast tisdag 5.9 kl 24.
Alla anmälningar via IRMA.

Stämplingssystem:

Emit, korthyra 5€, reserveras i samband med anmälning.

Vägvisning:

Tävlingscentrum vid skidcentrum i Vörå. Vägvisning från korsningen Vöråvägen 91/Skidbacksvägen. Adress till TC: Skidbacksvägen 16

Första start:

Kl. 21:15. Avstånd till start max. 500m.

Karta:

Utskriftskarta 1:7 500

Funktionärer:

Tävlingsledare: Bengt Tunis
Banläggare: Anders Bäckström
Bankontrollant: Ville Hämäläinen, VaaSu

Informatör:

Niklas Enlund, 0500 568 330, nicke@enlund.fi

Tvätt:

Inomhus

 

Välkommen!