Julkalender 2020

Välkommen med och delta i IF Femman Orienterings julkalender 2020!

Temat för julkalendern är foto-orientering i Tuckors skogar i Vörå, där vi har planerat en orienteringsbana med 22 kontroller + start och mål. Er uppgift är att placera ut kontollerna på kartan med hjälp av bilderna. Har man placerat kontrollerna rätt, så borde banans längd mätas till ca 5,8 km fågelvägen. Kartan finns nedanför för nedladdning som pdf eller jpg, 1:10 000 på A3 eller 1:15 000 på A4. Ett enkelt sätt att rita och mäta banan är att använda Purple Pen. Instruktionsvideo:

Lämna in era svar till peter.sundelin(at)outlook.com senast 10.1.2021. Mottar helst en exporterad pdf från Purple Pen, men även andra format är välkomna. Huvudsaken är att kontrollpunkterna och ordningen på kontrollerna framkommer.

Man får ett poäng per rätt placerad kontroll (rätt kontrollnummer och plats), således maximala poängmänden är 24. Den med flest poäng vinner ett pris. Bland alla deltagare lottas ut 4 priser. Vinnarna kontaktas via e-postadressen som svaret sändes med.

Karta:
Tuckor 1:10 000 A3 PDF JPG
Tuckor 1:15 000 A4 PDF JPG

Kontroller:

December 1December 2December 3December 4December 5December 6December 7December 8December 9December 10December 11December 12December 13December 14December 15December 16December 17December 18December 19December 20December 21December 22December 23December 24