Träningar och säsongsanmälan

Info Friidrottssäsongen 2023-2024

  • Man kan komma med närsomhelst under säsongen och får prova på gratis två gånger innan man anmäler sig – nya barn är välkomna med närsomhelst under året !
  • Huvudsaklig kommunikation sker via gruppernas egna kanaler (WhattsApp, Suomisport mm)
  • Anmälan till träningssäsongen görs på Suomisport (se längst ner på sidan för instruktioner)
  • Utrustning: Bra skor, bekväma kläder samt vattenflaska
  • Ytterligare info fås av tränarna

Anmälan till friidrottssäsongen:

Alla säsongsanmälningar görs via denna länk: https://www.suomisport.fi/events/d1672da1-37e4-4fc0-8724-65a83ccffc05
OBS! Var noga med att du anmäler rätt person, alltså idrottaren!


Träningsgrupper och tider
Alla gruppindelningar och anmälningar till träningpass sker via Suomisport appen!
Gruppindelningar meddelas av tränarna och kan ändras då vi vet hur många som anmält sig, t.ex. kan någon flyttas upp till en äldre grupp osv.

 

Åldersgruppen 2016-2017 – Ledda lekfulla träningar 1 gång / vecka
November-April: Söndag kl 18.00-19.00 i Keskuskoulu gymnastiksal, Smedsby.
Maj-September: Söndag kl 18-19.15 på Centralidrottsplan utanför Botniahallen.

Tränare:
Marita Carlström, 050 5331617, E-post: marita.carlstrom(at)gmail.com
Linda Hellström, 050 3224082, E-post: lhellstr(at)gmail.com


Åldersgruppen
2013-2015 – Ledda träningar 1 gång / vecka
November-April: Söndag kl 16.00-17.30 i Botniahallen.
Maj-September: Söndag kl 18-19.15 på Centralidrottsplan utanför Botniahallen.

Tränare:
Hanna Lindberg, 045 3318521, E-post: hanna.ida.lindberg(at)gmail.com
Amelie Bystedt, 045 1763188, E-post: bystedtas3(at)gmail.com


Åldersgruppen 2009-2012 – Ledda träningar 2 gånger / vecka
November-December:
Söndag kl 16.00-17.30 i Botniahallen.
Torsdag kl 18.00-19.30 Femmans cirkelträning i Keskuskoulu.
Januari-April:
Söndag kl 16.00-17.30 i Botniahallen.
Torsdag kl 18.00-19.30 Grenspecifika träningspass i Botniahallen.
Maj-September:
Söndag kl 18-19.15 på Centralidrottsplan utanför Botniahallen.

Tränare:
Kenneth Edsvik, 050 3452399, E-post: kedsvik80(at)gmail.com
Emma Korhonen, 050 3006042, E-post: korhonen.c.emma(at)gmail.com


Äldre aktiva idrottare

Ledda inomhusträningar, fokus på grenspecifika träningar. Mera info av tränarna.

Håkan Sabel, 044-7859726, E-post: hakan.sabel(at)netikka.fi
Manne Lindberg, 045-1399089, E-post: manne.lindberg(at)gmail.com
Lise-Lott Rintamäki, E-post: lise-lott.rintamaki(at)korsholm.fi


IF Femmans gemensamma träningar höst/vintertid

IF Femman (friidrott, orientering och skidning) ordnar gemensam gymppa höst/vintertid dit alla medlemmar är välkomna.
Var? Keskuskoulu i Smedsby, Skolvägen 8
När? Torsdagar kl 18.00-19.30
Vem? Alla
Mera info här


OBS!

 • Alla som tränar friidrott i Botniahallen bör ha ett personligt nyckelkort för att träna alternativt ett föreningskort med vilken gruppledaren skriver in idrottarna.
  • Föreningen ordnar kort åt de som har rätt att träna för föreningen
  • Tränarna skriver, som tidigare sitt namn på listan vid infodisken
  • Se detaljerad info här
 • De som deltar aktivt på DM under tävlingssäsongerna har rätt att träna under vinterperioderna i Botniahallen gratis även om de inte fyller åldersregeln.
  • de som har rätt att träna själva är idrottare 12 år och äldre (yngre betalar själva utom när man är med på ledda träningar)
  • säsongsavgiften ska vara betald

Suomisport

I Femman friidrott har vi övergått till att använda Suomisport föreningstjänsten till anmälningar, licens- och försäkringsköp, fakturering och övriga administrativa funktioner.
Det kräver att du som idrottare, eller förälder till idrottare, också bekantar dig med tjänsten och skapar ett Suomisport konto.
Ibruktagningen görs såhär (
Om ditt barn redan har ett Sport-ID, kan du gå direkt till säsongsanmälan uppe på sidan)

 • Börja med att fylla i ditt telefonnummer och klicka på skicka en inloggningskod. Fyll i koden som du får som textmeddelande.
 • Loggar du in för första gången kommer du att behöva registrera dina kontaktuppgifter.
 • Som vårdnadshavare kan du (efter att du skapat ett eget konto) lägga till ditt/dina barn genom att klicka på ”Lägg till ett barn” eller ”Lägg till underhållsberättigad”. I fortsättningen kommer du åt ditt barns konto genom att logga in på ditt eget konto. Ungdomar från 16 år kan ha ett eget konto.
 • På första sidan efter inloggning ser du dina egna uppgifter och barnens. Du ser dina evenemang och vilka medlemskap du har. Klicka på barnets namn för att se evenemangen och vilka medlemskap hen har.
 • Ladda ner appen Suomisport i din telefon. Barn, vars egna telefonnummer finns inlagt i Suomisport, kan också ha appen i sin telefon. I appen finns kalender, meddelanden och betalningar. I kalendern hittar du uppgifter om träningar och kommande evenemang Här finns också möjligheten att meddela om du/ditt barn kommer på träning eller inte.

Se här hur du skapar ett suomisport konto (på finska)