Tävlingar

  • Alla som deltar i friidrottstävlingar måste ha en officiell tävlingslicens (gäller inte föreningens egna cupar, t.ex. Aktia Cup).

Föreningen betalar deltagaravgiften till FM, SFI, DM och lagtävlingar (om säsongavgiften är betald).
Till DT/RT betalar var och en själv sin deltagaravgift, förutom när föreningen själv ordnar tävlingen!

För SFI samt FM tävlingar ersätter föreningen även följande:
– Kilometerersättning: 0,2 €/km
– Hotell: Ersätts med 45 €/natt
– Måltidsersättning: 10€/tävlingsdag

kilpailukalenteri.fi hittar ni tävlingar som ordnas i Österbotten

Här under hittar ni tävlingar som Femman arrangerar:

2023: Funktionärslista
Femmans DM Knattemångkamp 23.7.2023 Anmälning
Femmans DT 10.8.2023 –
 Anmälning
Femmans DT 22.8.2023 –
Anmälning

2022: Funktionärslista
Femmans DT 30.6.2022 Anmälning
Tidtabell:DT2022JUNI30_PREL
Femmans DM Knattemångkamp 23.7.2022
Anmälning
Femmans DT 18.8.2022 Anmälning

2021: Funktionärslista
Femmans DT 19.8.2021 – Anmälning
Tidtabell: DT2021AUG19SLUTLIG
Femmans DT 20.7.2021 – Anmälning
Tidtabell: DT2021JULI20_SLUTLIGT
Femmans DT 1.7.2021
– Anmälning
Tidtabell: DT2021JULI1SLUTLIGT

2020:
Femmans DT 18.8.2020
Tidtabell: DT2020AUG18IF5SLUTL
Anmälning: DT.18.8.2020
Femmans KnattestafettDM 11.7.2020
Tidtabell: DM11072020
Anmälning: DM 11.7.2020
Femmans DT 16.6.2020
Tidtabell: DT2020JUNI16IF5SLUTLIG
Anmälning: DT 16.6.2020
Corona rekommendationer: DT2020REKO

2019:
Femmans DT 25.7.2019
Tidtabell: IF5DTJULI19SLUTG