Områdes KLL i Närpes 22.2

Det är Områdes – KLL skidtävling i Närpes 22.2 kl 10.00.

Följande klasser:

N8 (synt.2009) 1,0km
M8 (synt.2009) 1,0km
N9 1,0km M9 1,0km
N10 1,0km M10 1,0km
N11 2,0km M11 2,0km
N12 2,0km M12 2,0km
N13 2,0km M13 3,0km
N14 3,0km M14 3,0km
N15 5,0km M15 5,0km
N16 5,0km M16 5,0km
N18 5,0km M18 5,0km
N20 5,0km M20 5,0km

ANMÄL ER HÄR SENAST 15.2 

Mera info om tävlingen här:
KLL:s hemsida ( på finska )

Krafts hemsida

Vallning vid FSSM i Borgå

Vallning vid FSSM i Borgå

Femman har ordnat med valla hjälp vidFSSM i Borgå

De som behöver hjälp kommer till Femmans valla utrymme eller diskuterar med dem som sköter vallandet.

Glidet bör vara så långt färdigt att skidorna är vallade med högfluor paraffin samt färdigt sicklade och borstade.
Så är det enkelt att fortsätta därifrån för vallarna.

Fästes zonerna bör även vara väl utmärkta. Och om ni har så gärna en grundvalla färdigt på fästzonen.

Märk skidorna med namn och starttid, så vallarna vet i vilken ordning de böra vara klara.

Om ni har frågor kan ni kontakta Ronny 050 3343266, Joakim 050 5623299 eller Stefan 0400 566344
Kan vara bra att kontakta Ronny och Stefan på förhand och diskutera med dem vad man kan göra färdigt.
Kan bli lite bråttom på fredag i Borgå.

 

Vallning vid ÖIDM

Vallning vid ÖIDM i Larsmo

Femman har ordnat med valla hjälp vid ÖIDM i Larsmo 28-29.1

De som behöver hjälp kommer till arrangörernas valla tält och söker upp Femmans vallare.

Glidet bör vara så långt färdigt att skidorna är vallade med högfluor paraffin samt färdigt sicklade och borstade.
Så är det enkelt att fortsätta därifrån för vallarna.
Fästes zonerna bör även vara väl utmärkta.

Märk skidorna med namn och starttid, så vallarna vet i vilken ordning de böra vara klara.

Om ni har frågor kan ni kontakta Ronny 050 3343266, Joakim 050 5623299 eller Stefan 0400 566344