Kort historia

Korsholmsföreningen IF Femmans rötter går tillbaka till september 1909 då Femte ungdomsringen – ett samlande organ för ungdomsföreningarna i Vasatrakten – bildades och ”idrott skulle upptagas på föreningens program”. Femte ungdomsringen hade en bred idrottslig verksamhet och man ordnade tidigt bland annat skid- och friidrottstävlingar för allmänheten. År 1920 fick idrotten egen förvaltning i form av en idrottskommitte.

År 1926 kan räknas som Femmans första år som självständig idrottsförening då det var detta år som Femte ungdomsringens idrottsförening bildades. Namnet på föreningen ansågs dock olämpligt eftersom föreningen ideligen förväxlades med moderföreningen. På grund av detta ändrade man senare namnet till Femte ringens idrottsförening.

Genom alla år har skidning och friidrott funnits i verksamheten, från 1936 har orienteringen funnits med och i perioder har andra idrottsformer också förekommit, bl a fotboll, gymnastik och simning.

Sedan kom kriget och ungdomen kallades in vilket ledde till att den idrottsliga verksamheten blev mera sporadisk. År 1947 omorganiserades föreningen och fick sitt nuvarande namn IF Femman.

I dag står IF Femman på tre stabila ben i form av skidåkning, friidrott och orientering. Alla de tre sektionerna jobbar mycket med det som är en av föreningens viktigaste uppgifter: att skapa förutsättningar för och så ett frö till ett intresse för motion, idrott och sunda levnadsvanor bland barn och ungdomar. Ur detta föds ”guldkornen”, föreningens toppidrottsmän och -kvinnor. Listan med Femmanidrottare som har haft landslagsuppdrag är glädjande lång.