Wasa UF-Skatila

Motivering:
Till föreningsmedlemmen som verkat för befrämjande av föreningens idrottsverksamhet, administrativt, politiskt eller arrangörsmässigt, under lång tid.


Följande personer har tilldelats Wasa UF-Skatilas pris sedan 2009

År Namn Notering
2022
2021 Cecilia Hildén
2020 Pia Lind
2019 Sten-Ole Lund
2018 Bengt Beijar
2017 Niklas Enlund
2016 Kenneth Högholm
2015 Pia Sund-Heinonen
2014 Lars Burman
2013 Bodil Fred
2012 Ingmar Bäckström
2011 Ingmar Sandberg
2010 Jan-Erik Hall
2009 Harri Hoffman Instiftat 2009