Kamratpris

Motivering:
Positivt ledarskap och uppoffrande arbete, alltid redo att delta och verka för föreningens bästa


Följande personer har tilldelats Kamratpriset sedan 1984

År Namn Notering
2022
2021 Eija Blomqvist
2020 Cecilia Hildén
2019 Classe Lindström
2018 Jan Torrkulla
2017 Heimo Rintamäki
2016 Sanna Finskas
2015 Ronny Svartsjö
2014 Ben Antell
2013 Sten-Ole Lund
2012 Ida Furunäs
2011 Pia Sund-Heinonen
2010 Kjell Renlund
2009 Mårten Lövdahl
2008 Mikael Bäck
2007 Niklas Enlund
2006 Bengt Tunis
2005 Jan Engman
2004 Karl-Erik Westö
2003 Bo Näsman
2002 Rolf-Erik Sundelin
2001 Roy Torrkulla
2000 Lars Burman
1999 Leif Hjort
1998 Ingmar Bäckström
1997 Torvald Haldin
1996 Gösta Hjerpe
1995 Peter Nygård
1994 Ingmar Sandberg
1993 Berndt Alm
1992
1991 Kjell Berts
1990 Karl Lundström
1989 Pauli Räihä
1988 Dan Karlsson
1987 Roland Villför
1986 Leif Hjort
1985 Svea Nojonen
1984 Sven Ivars