Hederspriser Idrottsföreningen Femman r.f.


Följande hederspriser utdelas av huvudstyrelsen vid vårmötet eller vid annan lämplig tillställning.

Pris Motivering Pristagare 2017 Historik
Ryhtipoika Mångsidig yngre junior i IF Femman som visat stort intresse och som är en god kamrat Läs mera…
Ryhtityttö Mångsidig yngre junior i IF Femman som visat stort intresse och som är en god kamrat Läs mera…
Bragdpris Till en junior med stor eller överraskande framgång Läs mera…
Kamratpris Positivt ledarskap och uppoffrande arbete, alltid redo att delta och verka för föreningens bästa Läs mera…
VIS-pokalen Till en idrottare i 18-25-års åldern, för träget deltagande och genom sin tränings- och tävlingsiver fungerat som en inspirerande förebild för yngre juniorer Läs mera…
Wasa UF Skatila Till föreningsmedlemmen som verkat för befrämjande av föreningens idrottsverksamhet,administrativt, politiskt eller arrangörsmässigt, under lång tid Läs mera…