Femman Ski Team anställer ledare

Är du bra på att leda barn, 15-29 år och söker sommarjobb?

Då är du kanske ledaren som vi söker.

Dina arbetsuppgifter består av att vara ledare på Summer Ski Camp som ordnas i juni under tre dagar samt vid föreningens träningar och läger under juni-september (totalt ca 50h).

Lönen är 550-650€.

Har du frågor? Kontakta Kim Nordkvist 040-7360709

Vi ser fram emot din fritt formulerade ansökan. Skicka den till skistyrelse(a t)gmail.com senast 7.5.

IF Femman ski har fått sommarjobbssedlar från Pohajanmaan Liikunta ja Urheilu. Finansieringen kommer från Idrotts- och kulturministeriet.