Organisation

Skidsektionens styrelse 2020

 

 

Sammankallare/Sekreterare
Thomas Backman
thomas.backman(a t)netikka.fi
020-7691209
Cecilia Hildén
cecilia.hilden(a t)korsholm.fi
044-7277342
Medlemmar
Victor Lövdal
victor(at)lovdal.fi
Anna Korhonen
anna.korhonen(a t)abo.fi
044-5734720
Kenneth Tallbäck
kenneth.tallback (at) tomknip.com
0500 265 562
Andreas Sjöblom
sjoblom.andreas(at)gmail.com
Katarina Stark
katarina.stark(at)netikka.fi

 

Anna Korhonen och Cecilia Hildén representerar Skidsektionen i Femmans huvudstyrelse.

 

Utanför styrelsen

Kassör
Anmälningar
ski.laskut(at ) femman.fi Linnea Rudnäs
Lrudnas(at )gmail.com
Tel. 041-4469032
 
IF Femman, Skidsektionen
Postadress

c/o Cecilia Hildén
Jungsund

Bankkonton

Kvevlax Sparbank FI12 4958 1040 0797 19