Kick off inför säsongen 2018-2019

Info tillfälle inkommande fredag 21.9 kl 18:00 i Botniahallens kabinett.

Bla:

  • Info om verksamheten
  • Träningar / tävlingar
  • Lägerplaner för hösten / vintern
  • Sponsoreringar / kalendern
  • Klädprovning och beställningar
  • m.m.

ALLA MED !

NU ÄR DET DAGS ATT SÖKA TILL ÖID TRÄNINGSGRUPP 2018

NU ÄR DET DAGS ATT SÖKA TILL ÖID TRÄNINGSGRUPP 2018-19

Igen har en skidsäsong lidit mot sitt slut och det börjar bil dags att söka till träningsgruppen inom ÖID.

ÖID vill att ni lämnar in er ansökan SENAST 20.06 2018 kl 23:59.

ÖID gruppen utses av tränarna i samråd med ÖID Skidors sektions styrelse.

Ansök här……….

Skid säsongavslutning 22.4

Femman skidning håller sedvanlig avslutning Söndag 22.4 kl 17:00 i Norra Korsholms skola i Karperö.

Prisutdelning, medaljtårta och lotteri.

Alla får gärna ta med ett litet pris till lotteriet.

Alla med !

Skidsektionen

Botniahallsloppet, Öppen DT 28.3

IF Femman skidning ordnar 28.3 en Öppen distriktstävling vid Botniahallen i Smedsby.

Mera info finns här 

Alla välkomna med !

 

Föreningens Vårmöte 12.3 kl 19:00

IF femman håller stadgeenligt vårmöte i skidtornet vid Botniahallen Måndag 12.3 kl 19:00.
Förutom de stadgeenliga ärendena väljer vi ny ordförande för föreningen.