Försäljning till tavlan

Försäljning av reklamplats på “tavlan” bredvid skidspåret vid Botniahallen.

Under hösten har den stora tavlan bredvid skidspåret vid Botniahallen genomgått en liten ytrenovering i form av nya vita skivor. Den första snön har fallit och skidsäsongen står framför dörren vilket betyder att mera människor kommer att röra sig i närheten av tavlan. Styrelsen behöver nu Er hjälp med att försöka sälja reklamplats på tavlan.

Tavlan kommer att vara indelad i sektioner med två olika storlekar på reklamplatserna (3000mm x 1500mm och 1500mm x 1500mm). Avtalet görs endera på ett (1) eller tre (3) år.

Styrelsen ser gärna att alla försöker skaffa åtminstone en sponsor, har man ett bra kontaktnätverk är det fritt fram att försöka sälja fler än en annonsplats.

Material (logo/text) som skall tryckas på tavlan och avtalen skickas till skistyrelse(at)gmail.com.

Meddela skistyrelse(at)gmail.com eller mikael.strom(at)me.com så fort ni sålt något så får vi uppdatera “tavlan” så vi har den uppdaterad hela tiden.

Ladda ner: Försäljningspriser och Avtalsbotten

Deadline 17.12.2021. (Men gärna så fort som möjligt.)

Frågor?
skistyrelse(at)gmail.com eller
mikael.strom(at)me.com, 050 5598962