Träningsbank

Välkommen till IF Femmans träningsbank !

Här finns träningar som vi planerat för våra idrottar så att ni kan träna på egen
hand. Dessa träningar är även öppen för alla och finns i lite olika svårighetsgrader så
att nybörjare och motionärer även kan träna och förbättra sina kunskaper.

Träningarna är gratis för IF Femmans medlemmar som betalt säsongsavgiften.
Övriga betalar en kartavgift på 5€ / karta till Femmans konto FI33 4958 1040 0658 58. Sätt “träningskarta” som meddelande på inbetalningen.

Ifall ni har frågor om träningarna så kan ni kontakta nicke(at )enlund.fi via epost.
Går även att komma överens om en engångs ersättning så får man använda sig av alla träningar.

 Träningspaket under 2020

Träning Parkering Beskrivning Anvisningar Banläggare
Kvartersorientering Smedsby
Karta, Svar
Keskuskoulu/Solbackens parkering Lätt, inga skärmar, se anvisningen Kvartersorientering i Smedsby centrum. Det finns inga kontroller utsatta, utan istället finns det en fråga nerskrivet på kartan för varje kontroll. Svar på frågorna får man då man är vid kontrollpunkten. Kom alltså ihåg blyertspenna så du kan skriva ner svaren vis varje kontroll.

Efter träningen kan man kolla de rätta svaren på samma sida du printade ut kartan från.

Kom ihåg blyertspenna och var försiktiga i trafiken!

Susanna Finskas
Karta, Norrvalla Norrvalla parkeringen Små skärmar Mycket lätt på ca 4 km. Passar bra för nybörjare eller äldre som vill ta en tur längs med Norrvallastigarna med karta Jan Torrkulla
Karta kurvorientering, Norrvalla Norrvalla parkeringen Inga skärmar eller band ännu, kommer under veckan Kurvträning på 5.5. km. Inga skärmar eller band ännu Jan Torrkulla
Medel/långdistans med kurvorientering i Kärklax. Tre svårighetsgrader:

Normal

Kurv, svår

Kurv, svårare

Start och parkering längs med Kärklaxvägen 515. Orange + gult märkband Medelsvår lång/medeldistans med möjlighet att avsluta med kurv orientering. Jan-Anders Backlund

OBS !

Träningarna skall genomföras själv inte i större grupper.
Kom ihåg att inte träna om du känner dig sjuk.
Tvätta händerna och ha god hygien.
Om du åker själv på träning, meddela en anhörig då du far och då du kommer hem,
ta åtminstone med telefonen ifall olyckan skulle vara framme.
Ta hänsyn till andra som rör sig på samma område.