Direktiv

Preliminära / Kolla på anslagstavlan de slutgiltiga.

ÖIDM – Natt 8.9 2017

Tävlingsdirektiv

Tävlingsledare:           Bengt Tunis
Banläggare:                  Anders Bäckström
Tävl.jury:

 

TÄVLINGSREGLER: Finska Orienteringsförbundets regler samt arrangörernas direktiv.

VÄGVISNING börjar i Vörå centrum i korsningen av Vöråvägen och skidbacksvägen. Adress till TC, Vöråskidcentrum, Skidbacksvägen 16.

PARKERING: På skidcentrums parkeringsplatser

FÖRSTA START:  klockan kl 21:30, Motionsstart kl 21:30 – 22:00, betalning sker till info i skidstugan.

TÄVLINGSKARTA: Färgutskrift, färdigställd i juli 2017. Skala 1:7 500. Ekvidistans 2,5 meter. Kartan finns till påseende vid starten. Tävlingskartorna är försedda med plastfodral.

KONTROLLER: En modellkontroll finns i tävlingscentralen. Kontrollera här att din Emit-tävlingsbricka fungerar. Om din Emit-bricka inte fungerar, besök Info för att hyra en fungerande Emit-bricka samt ändra Emit-nummer.

BANOR: Banlängderna och antalet kontroller framgår i tabellen nedan.

ÖID NATT – DM 2017  
    KLASSER, BANLÄNGDER OCH ANTAL KONTROLLER
Start 1 Gångavstånd 500 m, blåsnitsel
Klass Banlängd Kontroller Varvning Klass Banlängd Kontroller Varvning
D21A 5.4 17 2.1 km H21A 7.1 22 2.2 km
D20 4.8 20 0.8 km H20 6.3 18 2.1 km
D18 4.1 14 2.4 km H18 5.1 15 1.8 km
D16 3.7 13 H16 4.1 14 2.4 km
D14 2.2 10 H14 2.3 12
D12 1.7 7 H12 1.7 7
D35 4.8 20 0.8 km H35 6.3 18 2.1 km
D40 4.0 14 H40 5.4 17 2.1 km
D45 4.0 14 H45 5.1 15 1.8 km
D50 3.7 13 H50 4.8 20 0.8 km
D55 3.3 12 H55 4.0 14
D60 3.2 11 H60 3.7 13
D65 3.2 11 H65 3.3 12
D70 2.5 10 H70 3.2 11
D75 2.5 10 H75 2.5 10
H80 2.5 10
H85 2.5 10
Motion A 4.8 18
Motion B 3.3 12
Motion C 2.0 9

Varvningskontroll finns i närheten av skidliften vid TC.

 

STÄMPLING: Elektronisk stämpling med Emit-systemet. Före start bör du kontrollera att din Emit-bricka fungerar och att din Emit-nummer i startlistan är riktig. Med fel Emit-nummer får du inte starta. Felaktigheter bör meddelas till Infon. Klass- och Emit-ändringar: 2 euro. Emit-brickor kan hyras från Infon för 5 euro/styck och bör returneras efter tävling. För Emit-brickor som inte returnerats faktureras 80 euro. Den som deltar på en motionsbana får inte använda en Emit-bricka som används i tävlingsklasserna.

FELSTÄMPLING: Kontrollerna ska besökas i rätt ordning. Saknad stämpling leder till diskvalificering.

START: Startlistor med starttider presenteras två dagar före tävlingarna på hemsidan, på resultattavlorna i tävlingscentralen och på startplatsen. Följ skyltningen till din startplats:

Start 1: D/H 12-85. Blå snitsel.
Start 1: Motionsbanor A, B och C

Du bör vara på plats senast fem (5) minuter före din starttid.

Vid startplatsen får du en Emit-kontrollapp där du skriver din Emit-nummer.
Kontrollangivelser är tryckta på kartan ( inga lösa kontrollangivelser )

STARTEN GÅR TILL SÅ HÄR:

Alla klasserna

4 minuter före start: Upprop, gå fram till startfållan.
3 minuter före start: Emit-brickan nollas.
2 minuter före start: Kolla in modellkartan.
1 minut före start: Gå fram till din karta och vänta på startsignal.
Startsignal: Ta kartan. Din orienteringstävling börjar.

FÖRBJUDNA OMRÅDEN: Alla gårdsplaner, vissa delar av golfbanorna  och odlade åkrar (med prickar på) som är utmärkta på kartan är förbjudna områden.

MÅL: Följ snitseln från sista kontrollen till mål. Alla deltagare, också de som avbrutit, bör stämpla sig i mål. Den som saknar målstämpel diskvalificeras. Då du stämplat dig i mål går du vidare till stämplingskontroll. Du får behålla kartan efter målgång.

PRISER: Vinnaren får ett hederspris samt tre bästa ÖID:are får en DM medalj.

RESULTAT: På resultattavlan, och online under tävlingen på Internet.

RUTTHÄRVELN betjänar alla deltagare: Kom ihåg att rita in dina vägval här och jämför dina prestationer med medtävlarnas.

SERVICE: I anslutning till tävlingscentralen finns dusch och WC. Här finns också servering, välkommen!

FÖRSTA HJÄLP: Första hjälp finns i tävlingscentralen.