Banläggarens ord

Banläggarens ord

Årets distriktsmästerskap i nattorietnering avgörs i terrängen vid Vörå skidcentrum. Samma område användes även vid natt DM 2009, men vi får nu orientera på en helt nyritad karta som håller hög och jämn nivå. Eftersom vi rör oss vid ett skidcentrum har terrängen rätt stort inslag av skidspår och stigar. Däremellan finns det fina bergidagen områden som bjuder på teknisk orientering. Banorna har rytmiserats på ett för nattorientering typiskt sätt, ibland kan man springa på ordentligt och ibland gäller det att orientera noggrant.

Ett speciellt inslag är också golfbanorna som man får springa på, förutom greenerna. Greenerna har ritats som tomtmark och de mest utsatta är dessutom snitslade som förbjudna områden.

En del klasser har varvning vid TC, här är det korsbana och kontrollerna ligger ganska tätt så det lönar sig att vara uppmärksam på att man fortsätter springa sin bana i rätt ordning.

Sluttningen kring slalombacken är ganska tuff med en hel del klipp- och stenblock, och vid löpning nerför slalombacken lönar det också att vara försiktig.

De yngsta klasserna rör sig alltid i närheten av skidspår, stigar och golfbanan.

 

Anders Bäckström