Inbjudan

TÄVLINGSINBJUDAN 

Inbjudan till ÖID-ekorrstigfinal i Vörå Onsdag 27.6.2018.

Klasser och avgifter: H16, H15, H14, H13, H12, H12TR, H10RR, H8RR, D16, D15, D14, D13, D12, D12TR, D10RR, D8RR HDRR-special (ej mästerskapsklass) där följeslagare tillåts medfölja den orienterande i terrängen men inte delta i orienteringen. Ingen tidtagning i HDRR-specialklassen.

Avgifter: H/D 13-16 12 e. Övriga 10 e/deltagare.

Vägvisning: Vägvisning från Vörå centrum, Vöråvägen 91. TC adress Skidbacksvägen 16, 66600 Vörå ( Vörå skidcentrum )

Karta: Utskriftskarta i plastfodral uppdaterad 2017-2018. Skala 1:7 500, ekvidistans 2,5 m.

Terrängbeskrivning: Då vi rör oss vid ett skidcentrum har terrängen rätt stort inslag av skidspår och stigar. Däremellan finns det fina berg i dagen områden som bjuder på teknisk orientering för de äldre. Ett speciellt inslag är också golfbanorna som man får springa på, förutom greenerna. Greenerna har ritats som tomtmark och de mest utsatta är dessutom snitslade som förbjudna områden.

Start: Första start kl. 18.30.

Funktionärer: Tävlingsledare Niklas Enlund 0500 568 330, banläggare Susanna Finskas.

Anmälan: Via Irma med Emit-nummer senast söndag 24.6 kl. 24.00. Inga efteranmälningar. Anmälan tolkas som samtycke till publicering av namn. Till den som är anmäld utan Emit-nummer reserveras ett hyres-emitkort till en kostnad av 5 e/kort. Hyres-emitkorten hämtas och betalas på tävlingsplatsen. För icke returnerat kort debiteras 70 e. Samma Emitkort får bara användas en gång i tävlingen.

Tävlingsdirektiv: Starttider, banlängder och tävlingsdirektiv publiceras på föreningens hemsida senast må-kväll 25.7. Dusch finns i skidcentrums service hus

 

VÄLKOMMNA!

IF Femman