Banläggarens utlåtande

Banläggarens utlåtande

Årets Ekorrstigsfinal avgörs i terrängen vid Vörå skidcentrum. Samma område användes vid natt DM 2017.

Eftersom vi rör oss vid ett skidcentrum har terrängen stort inslag av skidspår och stigar. Däremellan finns det fina berg i dagen områden och krävande sluttningar som bjuder på teknisk orientering för de äldre klasserna. På området finns även en golfbana som man får springa på, förutom greenerna. Greenerna har ritats som tomtmark och de mest utsatta är dessutom snitslade som förbjudna områden.

Det finns några nyupptrampade otydliga stigar i området som inte är märkta på kartan.

Specialtecknet X används för att märka ut ris- och/eller flishögar.

Jag hoppas att det blir en rolig och spännande kväll!

Susanna Finskas, banläggare