Organisation

Orienteringssektionens styrelse

Ordförande

Kassör

Niklas Enlund
nicke(at)enlund.fi
0500 568 330
Ida Furunäs
olkassor(at)femman.fi
040 3518978

Medlemmar

Susanna Finskas
sfinskas(at)gmail.com
050 3161459
Jan Torrkulla
torrkullaj(at)gmail.com
040 7788753
Eija Blomqvist
eija_blomqvist(at)hotmail.com
0400 697398
Mikael Nordman
mikael.1.nordman(at)gmail.com
050 3370401
Pernilla Tunis
pernilla.tunis(at)korsholm.fi
050 3076963

Utskott

 Arrangörs- och kartutskottet
 • Ge förslag till tävlingsplats samt banläggare och tävlingsledare för föreningens tävlingar
 • Ansöka om tävlingar via SSL
 • Representera föreningen i Kvarkenträffsamarbetet
 • Ge förslag till nya kartor samt handha och organisera revideringen av kartorna
 • Söka om kartbidrag från kommuner, FSO samt SSL i samråd med styrelsen
 • Göra upp en långsiktig strategi för föreningens kartproduktion
Träningsutskottet
 • Planera föreningens träningskalender samt utse ansvariga och teman.
 • Fungera eller utse UK till alla lagtävlingar samt uppgöra förslag till uttagningskriterier
 • Representera föreningen vid kontakter med andra föreningar gällande gemensam träningsverksamhet
 • Organisera vinterns gemensamma långlänkar samt helgläger och andra läger
 • Utse och organisera systemet med åldersgruppledare
 • Ge förslag till pristagare vid årsavslutningen
Nybörjarutskottet
 • Handha ansvaret och organisera föreningens nybörjarverksamhet
 • Samordna träningarna för nybörjarna med föreningens andra träningar
 • Handha ansvaret för föreningens och distriktets ekorrstigsverksamhet
 • Ge förslag till pristagare vid årsavslutningen

Skärmträffen & firmaliga: Eija Blomqvist
Karttryckning: Ingmar Bäckström
Anmälningar: Bengt Tunis
Representant i FSO:s styrelse: Jan Torrkulla, Niklas Enlund (suppleant)
Representant i Femmans styrelse: Pernilla Tunis & Hasse Sund
Torsdagsgympa: Peter Wik, Susanna Finskas

Webmasters
Peter Sundelin
peter.sundelin(at)outlook.com
050-3434508
Otto Sund
otson_91(at)hotmail.com
044-2573300
Niklas Enlund
nicke(at)enlund.fi
0500-568330