Tävlingar

Tävlingar

  • Alla som deltar i friidrottstävlingar måste ha en tävlingslicens.

Föreningen betalar deltagaravgiften till FM, SFI, DM och lagtävlingar (om säsongavgiften är betald).
Till DT/RT betalar var och en själv sin deltagaravgift, förutom när föreningen själv ordnar tävlingen!

För SFI samt FM tävlingar ersätter föreningen även följande:
– Kilometerersättning: 0,2 €/km
– Hotell: Ersätts med 45 €/natt
– Måltidsersättning: 10€/tävlingsdag

ÖID:s hemsida och kilpailukalenteri.fi hittar ni årets tävlingar och här i kalenderform

Här under hittar ni bl.a. tävlingar ordnade av föreningen:

2022: Funktionärslista
Femmans DT 30.6.2022 Anmälning
Tidtabell: DT2022JUNI30_PREL
Femmans DM Knattemångkamp 23.7.2022
Anmälning
Tidtabell:
Femmans DT 18.8.2022
Anmälning
Tidtabell:

2021: Funktionärslista
Femmans DT 19.8.2021 – Anmälning
Tidtabell: DT2021AUG19SLUTLIG
Femmans DT 20.7.2021 – Anmälning
Tidtabell: DT2021JULI20_SLUTLIGT
Femmans DT 1.7.2021
– Anmälning
Tidtabell: DT2021JULI1SLUTLIGT

2020:
Femmans DT 18.8.2020
Tidtabell: DT2020AUG18IF5SLUTL
Anmälning: DT.18.8.2020
Femmans KnattestafettDM 11.7.2020
Tidtabell: DM11072020
Anmälning: DM 11.7.2020
Femmans DT 16.6.2020
Tidtabell: DT2020JUNI16IF5SLUTLIG
Anmälning: DT 16.6.2020
Corona rekommendationer: DT2020REKO

2019:
Femmans DT 25.7.2019
Tidtabell: IF5DTJULI19SLUTG