Säsongsavgifter

Friidrottens säsongsavgift 2019 (1.11.18 – 31.10.19)

Det är viktigt att betala säsongavgiften i god tid så licensen blir betald innan man ska/får delta i tävlingar (licens är obligatorisk).

Födda 2012 och senare: 40€
Födda 2010 – 2011: 70 €
Födda 2008 – 2009: 90 €
Födda 2006 – 2007: 110 €
Födda 2004 – 2005: 130 €
Födda 2003 och tidigare: 150€

I avgiften ingår:
 • tävlingslicens (friidrottspass)
 • ledda träningar (vintertid vid Botniahallen, sommartid utomhus)
 • terrängcupen och Aktia-cupen + priser vid cuptävlingarna (Aktia-cupen) och avslutningen (om man uppfyller villkoren för att få pris)
 • deltagaravgift vid distrikts- och SFI-mästerskap
 • deltagaravgift vid FM och övriga motsvarande värdetävlingar (från 14 år)
 • deltagaravgift vid områdesfinalen (12 och 13-åringar)
 • gemensam busstransport till vissa tävlingar
 • vissa lägerkostnader och ÖID:s träningar vid botnia hallen (TC Botnia) till billigare pris, t.ex Framtidsgruppen (12 – 16 år), hela lägerkostnaden, t.ex 7-tusanläger och regionläger (15 år och äldre)
  • Styrelsen har beslutat att man får delta i dessa till reducerat pris. Detta ändå endast OM: 1. Personen har varit aktiv på träningarna det gångna året och är aktiv också kommande år 2. Har varit aktiv i DM under gångna året 3. Har betalat årsavgiften för IF Femman för sin åldersklass senast den 15.11 för kommande år. Året börjar den 1.11 och slutar den 31.10.2019. Lägrets själrisk är i dessa fall 30 € / läger och TC Botnias träningar 70 € självrisk.
 • ingen avgift i Botniahallen när man tränar på egen hand för födda 2001 eller tidigare
  (sätt namn i häftet vid infon)
 • cirkelträning

OBS! Om du inte har haft licens tidigare meddela namn, adress, telefonnr och födelsedatum till victor.hogholm@gmail.com

Avgiften betalas med bankgiro som man får på träningarna eller direkt till friidrottssektionens konto:
Kvevlax sparbank FI17 4958 1040 0177 43

Med en liten insats får du mycket i Idrottsföreningen Femman.


Kom med i vårt glada gäng

Med en liten insats får du mycket i Idrottsföreningen Femman.

Medlemsavgift i IF Femman år 2019
(gemensam för sektionerna friidrott, orientering, skidning)

5 € (upp till 20 år), 10 € (över 20 år), 30 € (familj) och 170 € (ständig medlem).
Avgiften betalas in på konto

FI69 4958 1040 0110 84 eller FI96 4970 0010 1176 51

Ange för vem du betalar avgiften!

Ifall Du är en ny medlem (eller ifall dina kontaktuppgifter ändrats) bör Du först registrera Dig på “Medlemsregistrering” och samtidigt betala in avgiften på ovanstående konto.