Organisation

Friidrottssektionens styrelse 2021-2022

 

Ordförande
Lars Burman
lars.burman(at)abo.fi
050 0922 050
Medlemmar
Victor Högholm
victor.hogholm(at)gmail.com
050 4664 965
Kassör
Ann-May Rögård
rogardannmay(at)gmail.com
050 5451852
Kenneth Edsvik
kedsvik(at)netikka.fi
050 345 2399
Disa Backfält
disabackfalt(at)gmail.com
050 412 8836
Linda Hellström
lhellstr(at)gmail.com
050 322 4082
Tobias Forsbacka
to.forsbacka(at)gmail.com
050 551 0376
Sekreterare
Faktureringsadress:
Victor Högholm
Frihetsvägen 36 A4
65200 Vasa