Organisation

Friidrottssektionens styrelse 2019-2020

 

 

Ordförande
Sekreterare
Lars Burman
lars.burman@abo.fi
06-3591757
050 0922 050
Medlemmar
Victor Högholm
victor.hogholm@gmail.com
050 466 4965
Kassör
Marko Paulin
marko.paulin@netikka.fi
Håkan Sabel
hakan.sabel@netikka.fi
044 7859 726
Camilla Lillås
c_lillas@hotmail.com
040 535 6280
Kenneth Edsvik
kedsvik@netikka.fi
050 345 2399
Eddie Fock
fock.eddie@gmail.com