Organisation

Friidrottssektionens styrelse 2018-2019

Ordförande
Sekreterare
Lars Burman
lars.burman@abo.fi
06-3591757
0500 922050
Medlemmar
Alf Wiklund
alf.wiklund@vora.fi
044 5042299
Marko Paulin
marko.paulin@netikka.fi

Utanför styrelsen

Kassör
Stipendier
Victor Högholm victor.hogholm@gmail.com

0504664965

Kenneth Högholm
kenneth.hogholm@hanken.fi
050 3237425