Ärevarvet 2020

NY INFORMATION OM ÄREVARVET 8.10 2020

Med hänsyn till det rådande läget har vi beslutat att genomföra Ärevarvet den 8.10 under avvikande former. Vi vill ha god marginal beträffande hälsoläget och tar hänsyn till nya gällande rekommendationer med att högst 20 personer ska samlas, detta trots att Ärevarvet genomförs utomhus.

Följande gäller:

*  Vi genomför Ärevarvet också ”virtuellt” så att alla har möjlighet att under dagen göra en prestation var som helst och sedan meddela understöd och understödjare.

Meddela understöd/understödjare till Victor Högholm: victor.hogholm@gmail.com

*  De som så önskar kan komma till Centralidrottsplanen någon gång mellan 17.30

och 18.30 och anmäla sig och understödjare och gå eller springa ett varv på platsen.

Det blir dock ingen servering under denna timme.

*  För enkelhetens och säkerhets skull genomförs ingen entimmeslöpning och därför uppmanas alla att överföra ev. satsningar per varv till engångssummor.

*  Det blir ingen gemensam start, vilket betyder att det inte finns en applåderande folkmassa som högtidlighåller den planerade utdelningen av hederspriser. Alltså skjuts utdelningen framåt och kan komma att bli av vid de sektionsavslutningar som vi hoppas skall kunna hållas inom en snar framtid.


Välkommen till IF Femmans ärevarv !logo

Tidpunkt: 8.10.2020 kl 17:00
Plats: Centralidrottsplan vid Botniahallen
Program:
– Utdelning av hederspriser kl.17.00
– Ärevarvet kl.17.30-18.30.

I Ärevarvet, som är en av IF Femmans viktigaste inkomstkällor, hjälps vi alla åt att få pengar främst till vår barn- och ungdomsverksamhet.

Evenemanget är till för ALLA. Vi hoppas att kunna locka många aktiva samt andra som vill vara med, ha roligt tillsammans och samtidigt stöda föreningsverksamheten.

Ärevarvet är INTE en tävling – du behöver bara löpa eller gå i en timmes tid.
Idén för evenemanget är enkelt:
– Ladda ner Kunniakierros-applikationen eller printa ut en insamlingslista och börja samla sponsorer! Sponsorer kan vara privatpersoner eller företag.
– Stödet kan basera sig på antalet varv eller som en klumpsumma. Rekommenderade minimisumman är 15 euro.

Kom med och delta själv eller stöd föreningen genom att ge ett bidrag åt någon av våra idrottare som springer!
Ju flera som deltar och samlar in pengar, desto bättre förutsättningar kan vi erbjuda våra aktiva.

Du kan läsa mera om ärevarvet och regler på https://kunniakierros.fi/

IF Femmans alla sektioner hälsar dig välkommen till Ärevarvet!

 

avatar