Wasa UF-Skatila

Motivering:
Till föreningsmedlemmen som verkat för befrämjande av föreningens idrottsverksamhet, administrativt, politiskt eller arrangörsmässigt, under lång tid.


Följande personer har tilldelats Wasa UF-Skatilas pris sedan 2009

År Namn Notering
2017 Presenteras vid Ärevarvet 2017
2016 Kenneth Högholm
2015 Pia Sund-Heinonen
2014 Lars Burman
2013 Bodil Fred
2012 Ingmar Bäckström
2011 Ingmar Sandberg
2010 Jan-Erik Hall
2009 Harri Hoffman Instiftat 2009