Hederspriser Idrottsföreningen Femman r.f.


Följande hederspriser utdelas av huvudstyrelsen vid vårmötet eller vid annan lämplig tillställning.

Pris Motivering Pristagare 2015 Historik
Ryhtipoika Mångsidig yngre junior i IF Femman som visat stort intresse och som är en god kamrat Lukas Finskas Läs mera…
Ryhtityttö Mångsidig yngre junior i IF Femman som visat stort intresse och som är en god kamrat Elin Källberg Läs mera…
Bragdpris Till en junior med stor eller överraskande framgång Alexandra Enlund Läs mera…
Kamratpris Positivt ledarskap och uppoffrande arbete, alltid redo att delta och verka för föreningens bästa Ronny Svartsjö Läs mera…
VIS-pokalen Till en idrottare i 18-25-års åldern, för träget deltagande och genom sin tränings- och tävlingsiver fungerat som en inspirerande förebild för yngre juniorer Jenny Wiklund Läs mera…
Wasa UF Skatila Till föreningsmedlemmen som verkat för befrämjande av föreningens idrottsverksamhet,administrativt, politiskt eller arrangörsmässigt, under lång tid Pia Sund-Heinonen Läs mera…