ÄREVARVET 2018
“Vi i Femman”

logo Orientering – Skidning – Friidrott

Välkommen till IF Femmans ärevarv den 11.6!

I Ärevarvet, som är en av IF Femmans viktigaste inkomstkällor, hjälps vi alla åt att få
Pengar främst till vår fina barn- och ungdomsverksamhet. I fjol hade vi ca 50 deltagare och i år
hoppas vi på ännu flera ärevarvsdeltagare.
Reservera därför måndag den 11 juni för IF Femmans Ärevarv vid Centralidrottsplan i Smedsby.
Insamling av listorna börjar kl.17.30 och startskottet skjuts kl.18.00.

För att underlätta ditt arbete har vi fyllt i dina uppgifter från fjolåret på insamlingslistorna.
Naturligtvis kan du ändra på sponsorsummorna. Nya sponsorer fyller du i på de nya listorna.
Om någon sponsor faller bort, är det bara att stryka namnet. (kryssa över namnet och
den gamla sponsorsumman). Naturligtvis får du också sponsorera dig själv!
Liksom tidigare har vi en målsättning att alla aktiva idrottare skall delta i Ärevarvet.

Ju flera som deltar, ju mera pengar vi kan samla in, desto bättre förutsättningar kan vi erbjuda våra aktiva.

Minsta sponsorsumma är 15 euro.

IF Femmans tre sektioner hälsar dig välkommen till Ärevarvet!

17.30 Insamling av listor
17.45 Utdelning av utmärkelser

18.00 Startskottet
19.00 Ärevarvet klart

IF Femman tackar för din viktiga medverkan!