Ärevarvet 2021

Välkommen till IF Femmans Ärevarv !

Tidpunkt: 28.8-31.8.2021 
Plats: Virtuellt

I Ärevarvet, som är en av IF Femmans viktigaste inkomstkällor, hjälps vi alla åt att få pengar främst till vår barn- och ungdomsverksamhet.
Evenemanget är till för ALLA. Vi hoppas att kunna locka många aktiva, föräldrar och andra som vill vara med, ha roligt tillsammans och samtidigt stöda föreningsverksamheten.
Ärevarvet är INTE en tävling.

Idén för evenemanget är enkelt:

* Ladda ner Kunniakierros-applikationen eller printa ut en insamlingslista och börja samla sponsorer! Sponsorer kan vara privatpersoner eller företag.
* Stödet kan basera sig på antalet varv eller som en engångssumma (vilket tillämpas i årets Ärevarv). Rekommenderade minimisumman är 15 euro.

Följande gäller i år:

* Med hänsyn till det rådande läget har vi beslutat att genomföra Ärevarvet under avvikande former. Vi vill ha god marginal beträffande hälsoläget och tar hänsyn till nya gällande rekommendationer, detta trots att Ärevarvet genomförs utomhus.
*  Vi genomför Ärevarvet ”virtuellt” så att alla har möjlighet att under tidpunkten göra en prestation var som helst. Meddela understöd/understödjare till Victor Högholm: victor.hogholm@gmail.com
OBS Inga kontanter/pengar skall samlas in, fakturan skickas senare ut åt alla understödjare från SUL (Suomen Urheiluliitto)
*  För enkelhetens och säkerhets skull genomförs ingen entimmeslöpning och därför uppmanas alla att överföra ev. satsningar per varv till engångssummor.
*  Det blir ingen gemensam start, vilket betyder att det inte finns en applåderande folkmassa som högtidlighåller den planerade utdelningen av hederspriser. Därför skjuts utdelningen framåt och genomförs vid sektionsavslutningarna.

Ju flera som deltar och samlar in pengar, desto bättre förutsättningar kan vi erbjuda våra aktiva.
Du kan läsa mera om ärevarvet och regler på https://kunniakierros.fi/

IF Femmans alla sektioner hälsar dig välkommen till Ärevarvet!

 

avatar