Funktionärer till Natt-DM i Vörå

IF Femman står som arrangör för ÖID:s Natt DM i år den 8.9 i Vörå.

Så nu behöver vi en hel del funktionärer som kan ställa upp och hjälpa till med arrangemangen.
Preliminärt behöver vi talko folk vid följande tillfällen:

Kontrollbyggande under vecka 34/35, de som kan hjälpa till med detta kan ta kontakt
med Stefan Strandberg,  040-8371562.

Provlöpning, tisdag 5.9

Tävling + byggande av TC fredag 8.9 med början ca kl 17:30 ->, tävlingsstart ca kl 20:30-21:00
Det behövs främst, parkeringsvakter, info-, start- och målpersonal.

Anmäl er här så fort som möjligt !

Mera info av Nicke – 0500 568 330